אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
העליון הכריע: מזרחי טפחות לא יעביר לזק"א תרומה של 8 מיליון שקל מרומן אברמוביץ' רומן אברמוביץ' | צילום: OZAN KOSE / AFP

העליון הכריע: מזרחי טפחות לא יעביר לזק"א תרומה של 8 מיליון שקל מרומן אברמוביץ'

הבנק חסם את החשבון של המיליארדר לפעילות בשל סנקציות שהטילו נגדו בריטניה והאיחוד האירופי, אך ביהמ"ש המחוזי הורה לו להעביר את הכספים. העליון הפך את ההחלטה וקבע כי "להעברת התרומה פוטנציאל לחשיפת הבנק לסיכונים משמעותיים". בא כוחם של אברמוביץ' וזק"א תקף את היועמ"שית, שצידדה בבנק: "התערבותה מהווה תקדים מדאיג"

02.04.2024, 12:12 | ליטל דוברוביצקי

בית המשפט העליון הפך היום (ג') את החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב וקבע כי בנק מזרחי טפחות לא יעביר לזק"א 8 מיליון שקל שנתרמו על ידי המיליארדר רומן אברמוביץ'. בכך קיבל בית המשפט העליון את הערעור שהגיש בנק מזרחי טפחות באמצעות עוה"ד שרון לובצקי הס ויניב הולצמן ממשרד עמית פולק מטלון.

בנק מזרחי טפחות הגיש לאחרונה ערעור על החלטת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ירדנה סרוסי, שקיבלה בסוף ינואר את בקשת אברמוביץ' וארגון זק"א, המיוצגים על ידי עוה"ד שמוליק קסוטו ובלה פלד, להורות לבנק להעביר תרומה בסך של 8 מיליון שקל מחשבונו של אברמוביץ' בבנק לחשבון זק"א בבנק. החלטת השופטת סרוסי ניתנה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ובניגוד לעמדת הבנק, שסירב להעביר את התרומה לאור סנקציות שהוטלו על אברמוביץ' באיחוד האירופי ובבריטניה אותן אימץ הבנק.

מהחלטת השופטת סרוסי עולה כי מזרחי טפחות חסם את חשבונו של אברמוביץ' לפעילות בשל סנקציות שהטילו נגדו האיחוד האירופי ובריטניה עקב המלחמה באוקראינה, ואין מחלוקת בין הצדדים כי הסנקציות לא חלות בישראל, אלא הבנק אימץ אותן באופן עצמאי על מנת שלא להיתפס כמי שמסייע בהפרת משטר הסנקציות. השופטת סרוסי קבעה בהחלטתה כי הבנק החיל את משטר הסנקציות באופן גורף, וזאת בניגוד לפסיקה המנחה בעניין.

הבנק טען כי הותרת החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב על כנה יש בה לגרום לנזק עצום ובלתי הפיך לבנק ולקוחותיו, למערכת הבנקאית ולמשק בכללותו. זאת, מכיוון שהמשמעות של קבלת הבקשה הינה שעל הבנק להפר משטרי סנקציות בינלאומיות אותן הבנק אימץ תוך הפרה של מצגים ברורים שניתנו על ידו לבנקים זרים עימם הבנק עובד. הבנק טען כי הפרת משטרי הסנקציות חושפת את הבנק לסיכונים משמעותיים.

היום בית המשפט המשפט העליון קיבל את טענותיו של הבנק. השופטת גילה כנפי-שטייניץ קבעה כי "מבלי להמעיט, ולו כמלוא הנימה, מחשיבות פעילותה של זק"א, המשיבים (אברמוביץ וזק"א - ל"ד) לא הוכיחו כי אי-העברת התרומה כבר בשלב זה תפגע בפעילות זו באופן בלתי הפיך. המשיבים לא הציגו ראיות ממשיות הנוגעות למצבה הכלכלי של זק"א, או ליכולתה לגייס כספים הדרושים לה לצורך מימון פעילותה ממקורות אחרים, בפרט עת המדינה הצהירה כי פעלה למתן מענה מידי למתנדבי זק"א בכל הנוגע לתמיכה ולטיפולים רגשיים הדרושים להם. מנגד, הוכח ברף הנדרש בשלב מקדמי זה כי להעברת התרומה פוטנציאל לחשיפת הבנק לסיכונים משמעותיים. בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, איני סבורה כי מדובר ב'נזק תיאורטי' שלא הוכח על-ידי הבנק. גם אם נזקים אלה אינם נראים לעין בטרם התממש הסיכון, אין בכך כדי לבטל את הפוטנציאל להתממשותם".

עוד קבע ביהמ"ש כי "הצגת מדיניות ניהול הסיכונים שקבע הבנק על-ידי בית המשפט המחוזי כהחלה 'וולונטרית' של הסנקציות, כך ש'הבנק הוא שאסר, והבנק הוא שיכול להתיר', מעלה קושי. הצגה זו עלולה שלא לשקף כראוי כי מדובר במדיניות ניהול סיכונים אותה מחויב הבנק לאמץ וליישם מכוח הוראות המפקח על הבנקים, המוסמך ליתן הוראות לבנק כגורם האמון על האינטרס הציבורי בשמירת יציבותם של התאגידים הבנקאיים ודרך התנהלותם".

עו״ד שמוליק קסוטו, המייצג את רומן אברמוביץ' וזק"א, מסר בתגובה: "אנו מצרים על החלטת בית המשפט העליון שלא לאפשר למר אברמוביץ' לתרום 8 מיליון שקל לזק"א בזמן המלחמה. מטרת התביעה הייתה לאפשר לזק"א, שזוכה לתמיכה ממשלתית מינימלית, להיערך להמשך האתגרים הפוקדים אותנו בזמן המלחמה ולפעול למען מלאכתם החשובה.

"מר אברמוביץ', שהינו אזרח ישראלי, ביקש להעביר תרומה מחשבונו הפרטי בבנק מזרחי בישראל למתנדבי זק"א, אשר חירפו נפשם ב-7 באוקטובר ומאז עובדים לילות כימים לעשות חסד של אמת עם החללים והקורבנות. כפי שצוין על ידי מומחים בבית המשפט, תרומה זו הינה בתוך שטח ישראל, הרחק ממשטר הסנקציות של האיחוד האירופי ובריטיניה, ואף עומדת בכל התקנות ואינה מהווה כל סיכון לבנק.

"בית המשפט המחוזי אישר תחילה את בקשתו של מר אברמוביץ' וקבע כי בנק מזרחי לא פעל באופן סביר בעת שסירב, אך בעקבות התערבותה של היועצת המשפטית לממשלה בתיק, בית המשפט קבע כעת אחרת. התערבותה ועמדתה של היועצת המשפטית לממשלה מהווה תקדים מדאיג שכן היא מעניקה לממשלות זרות סמכות על אזרחי ישראל גם כאשר ממשלת ישראל החליטה אחרת. אנו נלמד ונבחן לעומק את פסק הדין במלואו, ונשקול את המשך צעדינו המשפטיים".

תגיות