אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אושרה ייצוגית נגד מנורה: פתחה לעמיתים קרן פנסיה כללית ללא ידיעתם מנורה מבטחים ביטוח פסניה גמל | צילום: מנורה מבטחים

בלעדי

אושרה ייצוגית נגד מנורה: פתחה לעמיתים קרן פנסיה כללית ללא ידיעתם

ביה"ד האזורי לעבודה בת"א אישר את הגשת התביעה, בה נטען כי מנורה פתחה עבור חלק מעמיתיה קרן פנסיה כללית לאחר שהפקדותיהם חצו את תקרת ההפקדה המותרת בקרן הפנסיה המקיפה, גבתה את דמי הניהול המקסימליים האפשריים בקרן הזו - וכל זאת, מבלי ליידע אותם כראוי

03.10.2021, 08:42 | ליטל דוברוביצקי

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר בשבוע שעבר הגשת תביעה ייצוגית נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל; זאת, בגין עילת הפרת החובה החוזית לנהוג בתום לב. ההחלטה ניתנה לאחר שבשנת 2019 הוגשה לביה"ד בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שבמרכזה טענות על כך שהנתבעת לא יידעה את עמיתיה, אשר נפתחה עבורם קרן פנסיה כללית לאחר שהפקדותיהם חצו את תקרת ההפקדה המותרת בקרן הפנסיה המקיפה, בדבר פתיחת הקרן הכללית ושיעור דמי הניהול הנגבים בה - וכן על כך שגבתה את דמי הניהול המקסימליים האפשריים בקרן הפנסיה הכללית. 

קראו עוד בכלכליסט:

התובעת טענה, באמצעות עורכי הדין יוני בן סימון וגלית דליות, כי מנורה פתחה אוטומטית קרן פנסיה כללית לעמיתים בעקבות חציית תקרת ההפקדות בקרן המקיפה (קיימת מגבלה בדין של תקרת הפקדות אפשרית לקרן המקיפה, וככל שעמית עובר אותה יש לנתב את הכספים למכשיר פנסיוני אחר כגון קרן פנסיה כללית/ביטוח מנהלים וכיו"ב, ל.ד). בהתקיים נסיבות אלו, שהעמית אינו מודע להן - כגון לדוגמה העלאת שכר, קבלת בונוס חד פעמי וכיו"ב - נטען כי  מנורה פתחה על שמו קרן כללית, אך בניגוד לדין לא עדכנה אותו על עצם הפתיחה ועל כך שהיא גובה בה דמי ניהול מקסימליים.

מנגד, הנתבעת טענה כי יש לדחות את הבקשה, בין השאר מאחר ובדו"ח השנתי שקיבלה התובעת  צינה הערה כי לעמיתה שתי קרנות נפרדות להן דמי ניהול שונים. עוד נטען כי העמיתה עיינה בדו"ח, והבינה ממנו כי נפתחה עבורה קרן כללית ומהם דמי הניהול. עוד טענה מנורה כי גבתה דמי ניהול בהתאם לדין. 

השופטת אופירה דגן-טוכמכר אישרה הבקשה כייצוגית וקבעה כי "בשים לב לכך שיידוע עמית בדבר פתיחת קרן פנסיה כללית ושיעור דמי הניהול הנגבים במסגרתה אינם מטילים נטל בלתי סביר על המשיבה (מנורה מבטחים פנסיה וגמל, ל.ד), מבחינת נקודת האיזון עולה שבנסיבות העניין, סבורה אני שהמשיבה הפרה לכאורה את חובותיה לפי דין כלפי המבקשת. אין בידי לקבל את טענת המשיבה לפיה די בכך שנשלחו למבקשת דוחות רבעוניים/שנתיים ביחס לקרן הכללית, בהם היה מצוי מידע אודות פתיחת הקרן הכללית ושיעור דמי הניהול. היה על המשיבה ליידע את המבקשת בדיווח נפרד ומפורט שיהא בולט לעין ולא יחמוק מעיני העמית, ואין להסתפק בדוחות אלו, אף אם כללו בחלקם הערה שהופיעה בתחתית הדוח השנתי ונטמעה בו". 

עוד קבעה השופטת כי "הסתפקות בשליחת דוחות רבעוניים/שנתיים, הכוללים נתונים שונים, ואשר נועדו לשמש כלי מעקב ובקרה יעיל לעמיתים ולמבוטחים, ללא ציון מפורש של פתיחת קרן פנסיה כללית על כל המשתמע מכך ודמי הניהול הנגבים במסגרתה, עלולה להוביל לכך, כי פרטים מהותיים אלה יטמעו בדוחות ועמית בקרן "יפספס" את עצם פתיחת הקרן כללית, את דמי הניהול הנגבים במסגרתה ואת היותה נפרדת  מהקרן המקיפה אליה הצטרף, שבמסגרתה ניתנה לו הנחה בדמי הניהול. על המשיבה מוטלת היתה חובה לנקוט באמצעים מתאימים, כך שבמקרים כגון דא, עם פתיחת הקרן תשלח לעמית במכתב נפרד, הודעה על פתיחת הקרן הכללית ותוך שיצוין בה במפורש שיעור דמי הניהול הנגבה, בעוד שאין די בשליחת הדוחות  הרבעוניים/שנתיים".

מנורה מבטחים, צילום: מנורה מבטחים מנורה מבטחים | צילום: מנורה מבטחים מנורה מבטחים, צילום: מנורה מבטחים

השופטת אומנם הבהירה כי מנורה רשאית לגבות דמי ניהול מקסימליים, אולם קבעה כי "בנסיבות עניינו, בהיעדר יידוע ברור ונפרד על עצם פתיחת קרן פנסיה כללית ודמי הניהול הנגבים בה, ועל רקע כריכת קרן  הפנסיה המקיפה (במסגרתה ניתנה הנחה) בקרן הפנסיה הכללית, המשיבה פעלה בניגוד לחובותיה הקבועות בדין עת גבתה דמי ניהול מקסימליים".

בית המשפט קבע כי חברי הקבוצה הם כל עמית של המשיבה שבמהלך התקופה שמיום 7 במאי 2012 ועד ל-29 בספטמבר 2021 נפתחה עבורו קרן פנסיה כללית לאחר שחצה את תקרת ההפקדות הסטטוטורית בקרן הפנסיה המקיפה, שחויב באופן אוטומטי ובלא שנמסרה לו הודעה על כך בדמי הניהול המקסימליים האפשריים על פי דין בגין הפקדותיו לקרן הכללית. כל זאת, אף שבהתאם להסדר הנחות שהיה בתוקף בעניינו היה זכאי להנחה בדמי הניהול בקרן המקיפה.

מבאי כוח התובעת הייצוגית, עורכי הדין יוני בן סימון וגלית דליות נמסר בתגובה: "מדובר בהחלטה חשובה ביותר ששמה דגש על הצורך בשקיפות, מהימנות ותום לב של הגופים המוסדיים כדוגמת מנורה מבטחים בכל הקשור להתנהלותם מול העמיתים במסגרת ניהול כספי הפנסיה שלהם. החלטה זו מהווה תמרור אזהרה לחברות המנהלות ומדגישה את החשיבות הרבה שיש ליתן לחיסכון הפנסיוני, אותו חוסכים העמיתים 'שקל לשקל' במהלך חיים, כך שעל החברות להתנהל בשקיפות ובזהירות רבה בפרט בכל הקשור לדמי הניהול אותם הם גובות מהעמיתים".

ממנורה מבטחים נמסר: "החברה בוחנת את משמעויות ההחלטה ופרטיה ותתייחס לנושא במסגרת הערכאות המשפטיות".

תגיות