אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הפרשות להפסדי אשראי קיצצו ברווחי מזרחי טפחות ברבעון הרביעי סניף בנק מזרחי טפחות |

הפרשות להפסדי אשראי קיצצו ברווחי מזרחי טפחות ברבעון הרביעי

רווחי הבנק ירדו ברבעון הרביעי ב-3.7% ל-1.05 מיליארד שקל - ההפרשות בתקופה קפצו ב-54% ל-295 מיליון שקל; בסיכום 2023 רשם מזרחי טפחות רווח של 9.41 מיליארד שקל, עלייה של 9.8% ביחס לשנה שקדמה לה

12.03.2024, 09:07 | עירית אבישר

בנק מזרחי טפחות סוגר שנה עם תוצאות כספיות חזקות, על אף השפעות המלחמה על תוצאות הרבעון הרביעי.

הבנק, בניהולו של משה לארי סיכם את שנת 2023 עם רווח של 4.91 מיליארד שקל, עלייה של 9.8% לעומת רווחי שנת 2022. התשואה על ההון של הבנק עמדה בשנה החולפת על 19.1% לעומת 20.1% בשנת 2022.

בדומה לבנקים הפועלים ודיסקונט, גם מזרחי טפחות יחלק דיבידנד בשיעור של 20% מהרווח ברבעון הרביעי, שהם 209.4 מיליון שקל.

את הרבעון הרביעי סיים הבנק עם רווח של 1.05 מיליארד שקל, ירידה של 3.7% לעומת הרבעון המקביל. הירידה ברווח נבעה מעלייה חדה של 54% בהפרשות להפסדי אשראי, שעמדו ברבעון הרביעי על 295 מיליון שקל.

סך ההפרשות להפסדי אשראי של הבנק עמדו אשתקד על 1.46 מיליארד שקל, לעומת 532 מיליון שקל בלבד בשנת 2022. העלייה החדה הושפעה בעיקר מהפרשות שבוצעו בעקבות המלחמה. בבנק טרם מזהים הרעה במצב הלווים, אך ביצעו הפרשה קבוצתית, שמהווה הכנה לתרחיש של הרעה שכזו.

בנוסף, עוד טרם המלחמה החלה מגמת עלייה בהפרשות להפסדי אשראי, שבבנק מנמקים אותה בעלייה ברמת הסיכון בעקבות עליית הריבית, וכן הפרשות שנבעו גם בשל צמיחת תיק האשראי של הבנק.

בדומה לשאר הבנקים, גם מזרחי טפחות הציע בתחילת המלחמה הקלות ללקוחותיו. מדוחות הבנקים עולה כי אומדן ההטבות הללו מוערך ב-531 מיליון שקל, אולם נכון לסוף פברואר נוצל רק סכום של 169 מיליון שקל, שהם 32% מהסכום.

סך ההלוואות בבנק שנמצאות במצב של דחיית תשלומים בעקבות המלחמה עומד נכון לסוף שנת 2023 על 28.5 מיליארד שקל, רובו הגדול - 23.7 מיליארד שקל - במשכנתאות.

את שנת 2023 מסיים מזרחי טפחות עם צמיחה של 5.8% בתיק האשראי ל-325.3 מיליארד שקל. עיקר הצמיחה היא באשראי לעסקים גדולים, שם נרשמה עלייה חריגה של 25.5% בתיק האשראי ל-35.8 מיליארד שקל. לעומת זאת באשראי למשקי בית ולעסקים קטנים נרשמו ירידות בהיקף של 1.1% ו-1.6% בהתאמה.


תגיות