אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רשות ני"ע בדוח חמור על חנן מור: "לא סיפקה מידע על קיום סימני אזהרה" חנן מור | צילום: אוראל כהן

רשות ני"ע בדוח חמור על חנן מור: "לא סיפקה מידע על קיום סימני אזהרה"

הרשות העבירה לחברה את הדוח לאחר סדרה של בירורים מולה, הנוגעים לדיווחיה למשקיעים: "קיימים פערים מהותיים בין המידע בדוחות 2022 בנוגע לתנאי הלוואות שנטלה, לבין תנאיהן של אותן ההלוואות"

29.01.2024, 10:41 | גולן חזני

רשות ני"ע העבירה לחנן מור דוח חמור על התנהלותה בתקופה שקדמה להליך כינוס הנכסים - בתום סדרה של בירורים שנעשו מולה. המכתב שמצביע על שורה של ליקויים מהותיים בדיווחיה, פורסם על ידי החברה בדיווח לבורסה, בהתאם לדרישת הרשות.

לפי הממצאים, חנן מור לא נתנה גילוי בדוחות הכספיים שפרסמה בין אוגוסט 2021 לספטמבר 2023, כלומר במשך שנתיים, לסימני אזהרה בחברה כפי שהם מתחייבים בתקנות הרשות לחברות ציבוריות - ובאופן ספציפי לגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי. בנוסח המכתב - נפל פגם של "אי מתן גילוי על התקיימותם של סימני אזהרה בחברה".

הדוחות הכספיים שצורפו לדיווחי החברה הציגו תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, לצד גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של שנה. בה בעת, בהסברי הדירקטוריון בדוחות נטען כי לא מתקיימים בחברה סימני האזהרה. בהסברי הדירקטוריון שצורפו בכל אחד מהדוחות הרלבנטיים נטען כי לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה האמורים ובפועל החברה החלה להציג גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי רק החל מהדוחות לשנת 2022.

עוד מציינת הרשות כי חנן מור לא צירפה דוחות של חברה כלולה ונתנה מידע שגוי על הלוואה שקיבלה מהראל לרכישת קרקע בתל השומר בנוגע למועד פרעון ההלוואה. החברה ציינה כי מועדי הפירעון של הקרן והריבית בהלוואה של הראל לא יחולו לפני המוקדם מבין 27.9.2045 או 20 שנים לאחר תחילת תקופת ההשכרה. זאת "חרף העובדה שבפועל מועד הפירעון החוזי של הלוואת הראל נקבע לחודש מאי 2023 ובשלב מאוחר יותר הוא הוארך לחודש נובמבר 2023".

בדוחות הרבעון השני של 2023 באוגוסט האחרון כבר ציינה חנן מור כי מתקיימים סימני אזהרה בשל תזרים מזומנים שלילי מתמשך בפעילות השוטפת אולם במקביל צוין כי ההון החוזר שלה לתקופה של שנים עשר חודשים הוא חיובי, בשונה מהנתונים בפועל.

אי צירוף הדוחות הכספיים של החברה הבת שהחזיקה בתל השומר הוביל לאי פרסום הערכת שווי של הקרקע בדוחות 2022. כזכור, הקרקע סבלה מירידה בשווי וחנן מור פנתה לרמי לבטל את העיסקה בשל זיהום אוויר במקום.

סעיף נוסף מדבר על אי גילוי נאות על הלוואות החברה: "קיימים פערים מהותיים בין המידע שניתן במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2022 בנוגע לתנאי הלוואות שנטלה החברה (לרבות חברות בשליטתה) נכון לאותו המועד לבין תנאיהן של אותן ההלוואות". הרשות מציינת כי חלק מהפערים נובע מטעויות בדוח השנתי וחלק משינוי תנאי ההלוואה.

עוד קובעת הרשות כי חנן מור סבלה מחולשה מהותית בבקרה הפנימית שלה ולא ציינה שינויים בתנאי הריבית בהלוואות מדיסקונט והראל, בבטוחות שהועמדו להלוואות ובשינוי מועד פרעונן.

בסיום המכתב מבהירה הרשות כי האמור בו "אינו ממצה את עמדת סגל הרשות ביחס לעמידת החברה בחובות הדיווח החלות עליה, לרבות ביחס לדוחות העיתיים המוזכרים במכתבינו זה. סגל הרשות עשוי להעלות עניינים נוספים לדיון ולהעביר לחברה הערות ושאלות נוספות בקשר עם דוחות עיתיים או כל דיווח אחר של החברה״.

המכתב מגבה למעשה את עמדת בנק לאומי, מהנושים המובילים של חנן מור, שטען בחודשים האחרונים כי חנן מור פרסמה דוחות מטעים. לאומי היה גם הנושה שהוביל לפתיחת הליך משפטי מולה. החברה מנוהלת כיום על ידי דודו זבידה, שמונה מטעם הנושים למנהל עסקים ראשי, ועורך הדין הדין אודי גינדס שמשמש כנאמן מטעם בית המשפט. זאת מסגרת עיכוב הליכים שביקשה החברה יחד עם נושיה.

לא ידוע בשלב זה מה תהיה תגובת הרשות לממצאים, אך המכתב עשוי להיות שלב ראשון בשורה של צעדים נגד החברה,מנהליים או אחרים - וייתכן שגם מול בעלי תפקידים שלה.


תגיות