אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
 ייעוץ פנסיוני: ארגז כלים פנסיוני למעבר בין עבודות צילום: Shutterstock

ייעוץ פנסיוני: ארגז כלים פנסיוני למעבר בין עבודות

החלפת מקום עבודה היא שעת כושר ליועץ הפנסיוני לבדוק את זכאות הלקוח לקבלת פיצויים מהמעסיק, לוודא שכל הקרנות והקופות הועברו במלואן ולאפיין מחדש את צרכיו. כלכליסט מציג: כל הכלים עבור היועץ הפנסיוני. כתבה שנייה בסדרה

03.08.2011, 08:12 | רימונה פרקש ברוך

הדינמיות בשוק התעסוקה והנורמה של החלפת מקום עבודה בתדירות של כל 3–5 שנים מגדילה את חשיבותו של הייעוץ הפנסיוני והליווי שניתן לחוסך על ידי היועץ בזמן זה. זוהי שעת כושר ליועץ - שנדרש להפגין את יכולותיו, ולבצע מספר בדיקות המתחייבות מתפקידו: בדיקה של חוזה ההעסקה אצל המעסיק הישן ווידוא שהתקבלו כל הזכויות הנובעות ממנו, טיפול בכספי הפיצויים, וכמובן בדיקה מחודשת של ההסדר הפנסיוני והתאמתו ועדכונו לצורכי העובד.

לעיתוי התהליך חשיבות גדולה: ככל שהבדיקות מתבצעות סמוך יותר למועד החלפת מקום העבודה, כך קל יותר לתקן טעויות שנבעו מאי־מימוש זכויותיו של העובד אצל המעסיק הקודם, ולמנוע את הימשכותן.

כתבה ראשונה ייעוץ פנסיוני: ארגז כלים פנסיוני ליום הראשון בעבודה מקום העבודה הראשון בקריירה הוא אחד הצמתים המשמעותיים שבהם ייקבע אופיו של החיסכון לפנסיה. מה חשוב לברר מול החוסך, כיצד לבחור את קרן הפנסיה ומהם הכיסויים הביטוחיים המומלצים. "כלכליסט" מציג: כל הכלים עבור היועץ הפנסיוני. כתבה ראשונה בסדרה רימונה פרקש ברוך, 24 תגובותלכתבה המלאה
תפקידו של היועץ הפנסיוני בשלב זה בא לידי ביטוי בשלושה תחומים: בדיקות הקשורות במעסיק הקודם, שמירת הזכויות במהלך תקופת הביניים, אם ישנה כזאת, בין מקומות העבודה, והבדיקות הנדרשות אצל המעסיק החדש.

1. סוגרים פרק: בדיקת המעסיק הקודם

"בחוזה ההעסקה, לא פעם, כתוב דבר אחד, ובפועל קורה דבר אחר", אומר אבי רוזנבאום, מנהל המטה המקצועי בסוכנות ההסדרים הפנסיוניים מבטח סימון. לדבריו, "צריך לבדוק - אולי לא הופרשו כל התשלומים שהעובד זכאי היה לקבלם מהמעסיק הקודם. ייתכן גם שחלו על העובד הסכמים קיבוציים, שהרחיבו את זכויותיו הבסיסיות הקבועות בחוק, והוא לא זכה לקבלן".

בדיקה נוספת שחשוב שהיועץ יבצע קשורה לזכאותו של הלקוח לקבלת פיצויים מהמעסיק. מחוזה העבודה ניתן ללמוד, האם התחייב המעסיק לסעיף 14 בחוק פיצויי פיטורין. סעיף זה מאפשר תשלום פיצויים, גם אם התפטר העובד ביוזמתו.

בנוסף, מציין רוזנבאום, "יש לוודא כי התקבלו מהמעסיק מכתבי שחרור לכספים שצבר העובד בכל התוכניות, כולל קרן ההשתלמות, ושהזכויות שקיבל מותאמות לדיני העבודה, ולחוזה ההעסקה בפרט, ושאין גריעת כספים - במתכוון או שלא במתכוון".

"כל סיום עבודה הוא אירוע מס", מדגיש רוזנבאום, "ויש כמה דרכים לטפל בכספי הפיצויים. לעובדים ששכרם הוא בגובה השכר הממוצע במשק אין חבות מס בגין כספי הפיצויים. עם זאת, חשוב שהיועץ הפנסיוני יכיר את ההנחיה שפרסם מס הכנסה ב־2010, שלפיה עובדים ששכרם נמוך מתקרת הפיצויים הפטורה ממס (שעומדת על 11,650 שקל לכל שנת עבודה), רשאים לפנות לפקיד השומה בבקשה להגדיל את הפטור בעד 50% נוספים מהשכר האחרון, עד לתקרה הפטורה ממס.

קיימת גם אפשרות לפטור את העובד מהתייצבות אצל פקיד השומה, אם המעסיק יכול לחשב בעצמו את הפטור, ובמקרה זה על היועץ הפנסיוני לדרוש זאת ממנו".

תמר כוכבי, יועצת בכירה במחלקה המקצועית לייעוץ פנסיוני של בנק דיסקונט, מדגישה את תפקידו של היועץ הפנסיוני בעת מילוי טופס משיכת הפיצויים, המיועד למס הכנסה (טופס 161א'). לדבריה, "אם הלקוח יסמן במקום המתאים כי הכספים מיועדים לקצבה, ניתן יהיה לשנות סטטוס זה בעתיד. אם לא יסמן, הכספים יינעלו ויהפכו להיות קצבתיים, בלי אפשרות למושכם מוקדם יותר, אלא בתשלום 'מס שבירה'".

בנוסף, על היועץ לבחון האם כדאי לעובד לבקש את חישוב המס על הפיצויים לפי רצף מעסיקים. פירושו של רצף מעסיקים הוא שהמס יחושב על שתי תקופות עבודה אצל מעסיקים שונים כאילו היו תקופה אחת. מתי הדבר כדאי? "ככל שהשכר היה נמוך בעבר, וצפוי לעלות בעתיד מעל תקרת הפיצויים הפטורה, יש לשקול ביצוע רצף מעסיקים", מסביר רוזנבאום.

2. זמן הדמדומים: איך להתנהל בין עבודות?

בתקופת הביניים או ה"חופש" שבין שתי עבודות, "חשוב לדאוג לשמירה על הכיסויים הביטוחיים, כדי שלא להגיע למצב שבו התוכניות יוקפאו או יסולקו", אומרת כוכבי. לדבריה, "הקפאה או סילוק של הפוליסה עשויים לגרום לאיבוד הוותק והזכויות הנגזרות ממנו ומסכנים את העובד אם מצבו הרפואי הורע, וגם מייקרים עבורו את הפרמיה".

רוזנבאום מציין כי "בדרך כלל תוכניות הביטוח נשמרות באופן אוטומטי למשך שלושה חודשים מיום סיום העבודה. ההמלצה, בכל מקרה, היא לשמור על התוכניות הפנסיוניות באמצעות תשלום ריסק זמני לפי עלות הביטוח בלבד, ללא מרכיב החיסכון, למשך תקופה מוגבלת של עד שנתיים".

בנוסף, לדבריו, על היועץ לברר האם הובטחו ללקוח תנאים מועדפים בתקופת הריסק הזמני. בקרן פנסיה חדשה מובטחת הארכת ביטוח אוטומטית למשך חמישה חודשים, שבהם נשמר הכיסוי הביטוחי מתוך הצבירה.

3. הופכים דף: בדיקות מול המעסיק החדש

"בתחילת העבודה אצל המעסיק החדש כדאי מאוד לבדוק שוב את הסדרי הפנסיה של החוסך ולבצע אפיון צרכים מחודש, ולבחון גם את רמת הסיכון שבה מנוהלים כספי התוכניות, לרבות קרן ההשתלמות, שכן לעתים לאורך הדרך משתנים מצבו המשפחתי של הלקוח, שכרו או טעמיו, ולא תמיד בוצעו השינויים המתבקשים בתוכניות", מסביר רוזנבאום.

אם השתנה השכר במקום העבודה החדש, רצוי לבצע תיאום מס מקדים מול פקיד השומה כדי להנחות את המעסיק החדש בדבר גובה המס שעליו לנכות, במיוחד אם לפני המעבר היתה תקופה שבה הלקוח לא עבד.

מתפקידו של היועץ הפנסיוני לבדוק, כמובן, את חוזה ההעסקה החדש, את התנאים והזכויות הפנסיוניות, כולל השכר המבוטח ושיעור ההפרשות. בנוסף מומלץ לבחון האם קיים שכר שאינו מבוטח, אך ניתן לבצע ממנו הפקדות במעמד עצמאי, וליהנות מהטבות מס. בנוסף יש לבדוק האם למעסיק יש הטבות בגופים מוסדיים או תוכניות פנסיה שונות, כגון עלויות ביטוח מוזלות, תוכניות ביטוח בריאות ודמי ניהול מוזלים.

לדברי כוכבי, לעתים מקום העבודה החדש מציע קרן השתלמות בתנאים טובים יותר מאלו שבקרן ההשתלמות הישנה, ואז היועץ ימליץ לחוסך לפתוח קרן חדשה ללא חשש: "הקרן הישנה תוקפא, אך הוותק שלה יישמר, והעובד יוכל לפדות את הכספים, בקרן הוותיקה והחדשה גם יחד, לאחר שש שנים ממועד פתיחת הקרן הוותיקה".

החלפת מקומות עבודה של הלקוח מהווה הזדמנות ליועץ הפנסיוני - לבדוק את הכספים שהתקבלו מהמעסיק הקודם, לשמור על הכיסוי הביטוחי, לפעול מול רשויות המס ולהתאים את התוכניות הפנסיוניות לצרכים המשתנים של הלקוח

השלבים בייעוץ הפנסיוני לעובד שהחליף מעסיק

1. לבדוק את תנאי סיום העבודה ומימוש הזכויות במוצרים הפנסיוניים השונים

2. לוודא כי מתקבלים מכתבי שחרור לכל הכספים בכל התוכניות, כולל קרן השתלמות בדגש על שחרור רכיב הפיצויים

3. לשמור על כל הכיסויים הביטוחיים בתקופת המעבר בין העבודות, בתשלום ריסק זמני

4. לאפיין מחדש צרכים ולבדוק תנאים, הטבות ועלויות עם הכניסה למקום העבודה החדש

תגיות

5 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

5.
IRA
מי שיכול קופת גמל וקרן השתלמות בקופת עצמאי יכול להוזיל עלויות דמי ניהול וגם להשקיע את הכספים באופן עצמאי בבורסה בתנאים של0.07% קניה מכירה וללא דמי שמירה דרך "הדס ארזים" אני כך עשיתי ב 200000 ש"ח שהיו לי בקופת גמל במעמד עצמאי אף שאני שכיר (זה כסף מפיצויים על רקע של פיטורין)העברתי לקופת IRA ואני משקיע בזהב (עולה בגדול) ודמי ניהול של 0.6% בשנה. תבדקו אולי גם תדעו להרוויח
אבי , צפון  |  03.08.11
4.
מגיב 3 - יצאת חומוס !!!
אין דבר כזה "כפל החזר מס" - לעובד שלא שולמו תשלומים לקרן פנסיה בגין כל רכיבי השכר קיימת האפשרות לשלם באופן עצמאי (מעבר להפרשות עובד מעביד לקרן הפנסיה ) על רכיבי השכר שאינו פנסיוני , לפי סעיף 47 ב 2 לחוק ולקבל בגיןתשלום זה זיכוי מס . לא צריך להיות מפוטר כדי לעשות את זה ואפילו מומלץ בחום לעשות את זה (אם המצב הכלכלי מאפשר ) בכדי להגדיל את הפנסיה בגיל פרישה . מעבר לכך על אותו שכר פנסיוני שבו רובנו משלמים 5 עד 6 אחוז (חלק העובד) קבע המחוקק שניתן לשלם עד 7 אחוז ולקבל זיכוי מלא - מי שיעשה את זה הפנסיה שלו תגדל באופן משמעותי .. לך על זה (-: . חברה אחת - משפחה אחת .
מערך המשווקים הפנסיונים , באחת מחברות הפנסיה המובילות  |  03.08.11
3.
לא הרבה יודעים, אבל ניתן לקבל כפל החזר מס בעת מעבר בין עבודות בעזרת סעיפים 45/47
לא הרבה יודעים זאת, וסוכן הביטוח שלכם כנראה לא יזכיר לכם את זה כי הוא לא אובייקטיבי: כשמתפטרים/מפוטרים, ניתן למשוך סכום מסויים מכספי הפיצויים, שהופקדו לקופת גמל/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים פטור ממס. הרבה לא מושכים בכלל את הסכום הזה כדי לא לפגוע בפנסיה (שהרי ידוע שככל שצוברים יותר כסף, הקצבה בגיל פנסיה גדלה), אבל לא יודעים שחלק מהסכום ניתן להפקיד חזרה לקופת גמל במעמד עצמאי, ולקבל עליה החזר מס לפי סעיף 45/47. כלומר לקבל החזר מס על כסף בנוסף לפטור ממס שכבר קיבלת עליו בלי לפגוע בפנסיה. דוגמא: התפטרת בחודש יולי. ב-2011 כל חודש ירד לך ליסינג של 3000 שקל מהמשכורת, וקיבלת בונוס של 10,000 שקל. לפי סעיפים 45 ו-47, מאחר ומסכומים אלו לא הופרשו תנאים סוציאלים (קרן השתלמות, פנסיה וכו), ניתן להפקיד לקופת גמל עד 5% מהסכומים האלה, כלומר 5% מ-28,000 שקל שהם 1400 שקל, ולקבל החזר מס של עד 35%, כלומר לקבל חזרה 490 שקל. כלומר משכת 1400 שקל מפיצויי הפיטורין, הפקדת אותם שוב האפיק פנסיוני (כך שלא פגעת בפנסיה בכלל), וקיבלת 490 שקל מתנה... צריך רק לשים לב שמשיכת כספי פיצויים אם נותרו פחות מ-15 שנה עד הפרישה עלולה לפגוע בהטבות המס על הפנסיה.
טל , תל אביב  |  03.08.11
2.
יעוץ פנסיוני אמיתי וכולל בתאגיד שאינו בנק
כתבה טובה , אבל לא הבנק שעדיין לא אוביקטיבי לחלוטין ולא מתמחה עדיין בשום מוצר ביטוחי, ולא סוכנות הסדר שהרעיון שעומד מאחורה היא מכירה של כמה שיותר כיסויים וביטוחים ע"ח הפנסיה של הלקוח יכולים באמת למנוע הפסד של עשרות אלפי שח ויותר ( ככל שמרויחים יותר מפסידים יותר) מהפנסיה שלכם לטובת עם זה עמלות הפצה לבנק ואם זה תעריפים גבוהים ועמלות לסוכנויות ההסדר, ביום שתפנימו את זה תבינו שיש הכרח לשלם לתאגיד יעוץ אוביקטיבי ( לא בנק) בכדי שיימנע את ההפסדים האלה מתוך הפנסיה שלכם. אבל עד אז ימשיכו כולם לחגוג על האזרח התמים.
הראל , מרכז  |  03.08.11