אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
1,200 עובדים פורשים מתעש. יו"ר ועד העובדים קיבל דחייה צילום: עמית שעל

בלעדי לכלכליסט

1,200 עובדים פורשים מתעש. יו"ר ועד העובדים קיבל דחייה

תעש אמורה להשלים החודש הסכם התייעלות במסגרת הליכי הפרטת החברה, שבמסגרתו יפרשו 1,200 עובדים בתנאים משופרים. למרות זאת, יו"ר ועד העובדים איציק יהודה ומהנדסת קיבלו אישור להישאר בעבודתם מעבר לתקופת היעד

05.12.2016, 08:22 | עמרי מילמן ואסנת ניר

תעש מערכות אמורה להשלים עד סוף החודש תוכנית פרישה של 1,200 עובדים כחלק מצעדי ההתייעלות עליהם הוסכם לקראת הפרטת החברה. במסגרת המתווה שנחתם עם העובדים הוסכם על פרישה מרצון של עובדים לפי לוח זמנים שהוסכם. למרות זאת, אושר לשני עובדים בחברה להישאר בעבודתם מעבר לתקופת היעד: יו"ר ועד העובדים יצחק (איציק) יהודה ועוד מהנדסת.

קראו עוד בכלכליסט

למרות שהשניים יישארו כשנה מעבר למועד שהוסכם בתוכנית הפרישה, הם יזכו לפיצויי הפרישה המוגדלים שהובטחו לעובדים שיפרשו עד סוף 2016. הארכת הכהונה של שני העובדים נעשתה באישור החברה, בטענה כי לשניים יש תנאים חריגים המצדיקים את השארתם בחברה בעקבות דחיית הפרטתה. למרות שהחברה ביקשה וקיבלה אישור נוסף ממשרד האוצר להשאיר מעבר לתאריך הפרישה של כלל העובדים את המהנדסת בחברה, בסופו של הדבר המהנדסת בחרה לפרוש.

בתעש מכחישים כי מדובר בשני עובדים, ומתעקשים כי הדחייה, של שנה, נעשתה לטובתו של יו"ר ארגון העובדים בלבד, שליווה את הסכם ההבראה והרפישה וחשוב שלא יישאר חלל ריק עד לבחירת יו"ר ועד חדש. כמו כן, נמסר כי לא מדובר בפרישה במסלול של פיצויים אלא במסלול של פרישה לפנסיה. איציק יהודה הבהיר ל"כלכליסט" כי במסגרת דחיית פרישתו בשנה לא יקבל תנאים נוספים מעבר לאלה הניתנים ליתר העובדים שנהנים מהפרישה במסגרת תוכנית ההתייעלות, והדגיש כי לא יצבור ותק על השנה הנוספת בתפקידו. תנאי הפרישה שלו יהיו זהים לתנאים של שאר העובדים, המחושבים על פי הוותק שלהם (במקרה שלו מדובר בחישוב של שני אחוז לשנה כפול 46 שנות עבודתו בחברה, ללא הכללת שנת העבודה הנוספת עד לפרישתו עוד כשנה)" כפי שנקבע בהסכם הפרישה בין ההסתדרות, האוצר ורשות החברות במסגרת הליך הפרטת החברה שרקם עור וגידים במרץ 2015. הליך ההפרטה נקלע לקשיים אחרי פרישתם של 11 מתוך 12 המתמודדים על רכישת תעש והישארותו של מתמודד יחיד (אלביט מערכות).

יו"ר ועד העובדים בתעש איציק יהודה. "לא זכאי לכל הטבה נוספת", צילום: עמית שעל יו"ר ועד העובדים בתעש איציק יהודה. "לא זכאי לכל הטבה נוספת" | צילום: עמית שעל יו"ר ועד העובדים בתעש איציק יהודה. "לא זכאי לכל הטבה נוספת", צילום: עמית שעל

במסגרת המתווה שנחתם עם העובדים כחלק מתהליך ההבראה של החברה, בסך של כ־2.4 מיליארד שקל סיוע מהמדינה, הוחלט על פרישתם מרצון של 1,200 עובדים, לצד שינוי ארגוני בחברה. עלויות הפרישה הוערכו בכ־1.3 מיליון שקל לעובד. במקביל, צופה המדינה כי תזרים בשנתיים הקרובות עוד 400—600 מיליון שקל לחברה למימון פעילותה השוטפת, וכן 120 מיליון שקל למימון ההפרדה בין מתקני תעש למתקני תומר (חברה ממשלתית חדשה, שמרכזת את הפעילויות המסווגות של תעש). על פי נתוני האוצר, לתעש הפסד שנתי ממוצע של 250 מיליון שקל. בנוסף, נחתם הסכם שכר עם העובדים הנותרים בחברה לשנים הבאות, הכולל העלאת שכר של 6% בפריסה לשלוש שנים (2% בכל שנה).

על פי הדו"חות הכספיים המאוחדים ב־2015, לחברה גירעון בהון העצמי של כ־61.5 מיליון שקל (זאת לעומת כ־185.5 מיליון שקל ב־2014).

מתעש מערכות נמסר: "יו"ר נציגות עובדי החברה יצחק יהודה, שתרם רבות לקידום הפרטת החברה, לתוכנית ההתייעלות ולפרישתם של 1,200 עובדים, ימשיך לכהן בתפקידו שנה נוספת, על דעת הנהלת החברה, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן והממונה על השכר באוצר. המשך כהונתו חיוני, לאור העובדה כי תהליך ההפרטה טרם הושלם לאור דו"ח מבקר המדינה שבוחן את תהליכי ההפרטה שנוהלה על ידי רשות החברות הממשלתיות. יצחק יהודה זכאי לתנאי הפרישה של כלל העובדים ללא כל הטבה נוספת. יתרה מכך, זכויותיו הוקפאו והוא אינו זכאי להטבות בעבור שנת עבודה נוספת.

"תעש מערכות תשלים בסוף השנה תוכנית פרישה מסודרת של 1,200 עובדים בהתאם למתוכנן. תנאי הפרישה כל העובדים נקבעו בין האוצר, ההסתדרות, רשות החברות וארגון העובדים והם כמקובל בחברות ממשלתיות אחרות - בדגש על הבטחת זכויות הפנסיה שצברו העובדים. תנאי הפרישה של יצחק יהודה כאמור זהים לתנאי הפרישה של כלל העובדים".

תגובת האוצר: "הממונה על השכר אישר לחברה לשלם לעובדים המוזכרים בפניה חלק מתנאי הפרישה שהיו מגיעים להם לפי הסכם הפרישה המקורי, למרות שמועד פרישתם בפועל נדחה ביחס לקבוע בהסכם הקיבוצי, וזאת לאור בקשת החברה ובהתבסס על הנקודות המפורטות להלן: החברה הבהירה כי עובדים אלו חיוניים להמשך פעילותה של החברה; לעובדים אלו אושרו תנאי פרישה מופחתים ביחס לתנאים המלאים להם היו זכאים לו היו פורשים לפי הסכמי הפרישה על פיהם פרשו יתר העובדים; התוספת לפנסיה שתירכש לעובדים אלו תחושב אך ורק על בסיס התקופה שעד תום 2016; ישנה כדאיות כלכלית לחברה ולמדינה להמשך העסקתם ביחס לאפשרות של פרישתם ותשלום פנסיה ועלות נוספות של עובדים אשר יחליפו את השנים הללו".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות