אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רשות ההגבלים הודיעה ליינות ביתן שתקנוס אותה ב-25 מיליון שקל על הפרת תנאי המיזוג עם מגה צילום: אוראל כהן

פרסום ראשון

רשות ההגבלים הודיעה ליינות ביתן שתקנוס אותה ב-25 מיליון שקל על הפרת תנאי המיזוג עם מגה

המועדים שנקבעו לרשת המזון למכירת סניפים בתנאי המיזוג חלפו, אולם בשלב זה היא קיימה רק את התנאי ביחס למכירת החנויות באזור הרצליה. במקביל לקנס על הרשת מבקשת הרשות להטיל קנס של 700 אלף שקל על הבעלים נחום ביתן באופן אישי. יינות ביתן: "נפעל במסגרת דרישות הרשות והחוק"

19.02.2017, 15:02 | נורית קדוש

רשות ההגבלים העסקיים הודיעה לרשת יינות ביתן כי בכוונתה לקנוס אותה ב-25 מיליון שקל בשל הפרת תנאי מיזוג ביין יינות ביתן לבין מגה. על נחום ביתן, בעלי הרשת, יש כוונה להטיל קנס של 700 אלף שקל. יינות ביתן הוזמנה להציג את עמדתה לאחר הודעת הרשות, בטרם תינתן החלטה סופית.  

קראו עוד בכלכליסט

 

בינואר 2016 נכנסה רשת מגה להקפאת הליכי ונכסיה הועמדו למכירה על ידי הנאמני שמונו לה. הנאמני מכרו חלק משמעותי מרשת מגה ליינות ביתן והמכירה הייתה כפופה לאישור הממונה.

 

אישור המיזוג בין יינות ביתן לבין מגה הותנה בכך שיינות ביתן תמכור סניפי בשמונה אזורים שונים, שבהם ישנה חפיפה בין סניפי מגה לסניפי יינות ביתן - ברעננה, הרצליה, אייר פורט סיטי, קריית שמונה, אילת, מגדל העמק, תל מונד, קדימה וקריית אתא. באזורי אלו איחוד בין סניפי מגה לסניפי יינות ביתן יכול היה ליצור לרשת המאוחדת כוח שוק כלפי הצרכנים וזאת בשל מיעוט רשתות מזון קמעונאיות באותו אזור.

נחום ביתן על רקע של סניף של מגה, צילום: יובל חן, שוקה כהן נחום ביתן על רקע של סניף של מגה | צילום: יובל חן, שוקה כהן נחום ביתן על רקע של סניף של מגה, צילום: יובל חן, שוקה כהן

המועדים שנקצבו ליינות בית למכירת הסניפי בתנאי המיזוג חלפו ואולם בשלב זה יינות ביתן קיימה רק את התנאי ביחס למכירת החנויות באזור הרצליה. סניפים שהיה עליה למכור ביתר האזורים טרם נמכרו. בכך הפרה יינות ביתן את תנאי המיזוג.

 

משחלף המועד הקבוע בתנאי למכירת הסניפים על ידי יינות ביתן והמכירה לא בוצעה, הועברו הזכויות בסניפי שלא נמכרו לנאמן לשם מכירה. לאחר העברת הזכויות בסניפי לידי הנאמן, התנהלה יינות בית לכאורה באופן הפוגע ומסכל את עבודת הנאמן. "יינות ביתן נמנעה, לכאורה, משך זמן רב לפתור מחלוקת שנתגלעה בינה לבי הריבוע הכחול, שהיא בעלת המקרקעין עליה פעלו חלק מסניפי מגה אותם הייתה צריכה יינות ביתן למכור. יינות ביתן לא קידמה את המו"מ מול הריבוע הכחול ולא פתרה את הסכסוך ובשל כך נמנעה הריבוע הכחול להעביר את הזכויות של יינות ביתן בנכסים . בהתאם מנע הסכסו גם את מכירת הסניפים על ידי הנאמן. כמו כן עיכבה יינות בית במש זמן רב העברה של מידע שהיה נחוץ לנאמן לגבי החנויות על מנת לבצע את תפקידו". נכתב הודעת הרשות.

עוד לטענת הרשות, יינות ביתן סיכלה את מכירת החנות שלה בקריית שדה התעופה באמצעות פניה לבעלת הנכס ובכך מנעה אפשרות של רכישת הנכס על ידי מתחרה. כן סיכלה יינות ביתן את מכירת החנות בעיר שהם בכך שניסתה למכור את הזכויות באותה החנות לויקטורי לאחר שאלה כבר נמכרו על ידי הנאמן לרמי לוי, וא ניסתה לשדל את עובדיה שלא להמשיך להיות מועסקים בחנויות שהיו אמורות להימכר על ידה לידי ויקטורי. 

סניף של מגה (ארכיון), צילום: דנה קופל סניף של מגה (ארכיון) | צילום: דנה קופל סניף של מגה (ארכיון), צילום: דנה קופל

ניסיון זה נעשה למרות שיינות בית התחייבה באופן מפורש בהסכם עם ויקטורי לאפשר לויקטורי להעסיק את עובדי החנויות הנמכרות במש תקופה מסוימת, וגם בכך יש כדי לפגוע במאמצי מכירת החנות לויקטורי ובאפשרות של ויקטורי לפתוח את החנויות לפעילות, ולהתחרות עם יינות בית באותו אזור.

פגיעה פוטנציאלית נגרמה לתחרות  

תנאי המיזוג עם מגה הטילו על יינות ביתן חובה מפורשת לשתף פעולה עם הנאמן ולסייע לו בכל הנדרש על ידו על מנת להשלים את מכירת החנויות. המעשים שפורטו לעיל מפרים את החובה שהוטלה על יינות ביתן במסגרת תנאי המיזוג.

הפגיעה הפוטנציאלית שנגרמת לתחרות כתוצאה מאופן התנהלותה של יינות ביתן ברורה ומובנת מאליה, שכן רשות ההגבלים הורתה על מכירת סניפים רק במקומות בה סברה כי המיזוג שבין יינות ביתן למגה עלול לגרום לפגיעה בתחרות האזורית. לפיכך דחיית מכירת הסניפי והותרת בידי יינות ביתן מעוררת חשש ברור לפגיעה משמעותית בתחרות.

הרשות כתבה בהודעה על כוונת חיוב שנשלחה היו ליינות בית הקובעת כי "הפרת התנאי על ידי יינות ביתן קרי, הימנעות ממכירת החנויות במועדי שנקצבו לכך בעוד המיזוג יצא אל הפועל, משמעה גריעת מתחרה מאותם אזורי גאוגרפיים, וגורמת מטבעה לפגיעה בתושבי האזורים הרלוונטיים, הזקוקים לשירותים המסופקים בחנויות האמורות".

"ביתן רב עם בעלי הנכסים בכוונה"

בשבוע שעבר נחשף ב"כלכליסט" כי אייל רביד, מנכ"ל ומבעלי השליטה ברשת ויקטורי פנה לרשות ההגבלים בטענה שביתן מעכב במכוון את העברת הסניפים שחוייב על ידי רשות ההגבלים העסקיים למכור. זאת בנסיון להמשיך ולשלוט באזורים בהם קבעה הרשות כי יש בידיו נתח שוק גבוה מידי. רביד אמר כי "בחודש נובמבר חתמתי עם ביתן חוזה על רכישת 6 סניפים ומאז קיבלתי רק 2 מהם. ביתן ייצר מחלוקת עם משכירי הנכסים ומשהמחלוקת נפתרה והיה עליו להעביר לי את 4 הסניפים הנותרים, היא החל לעשות שימוש בעובדי מגה באמצעות הוראת הועד שלא יגיעו לסניפים שלנו. טען רביד.

לדבריו, הצדדים חתמו הסכם להעברת סניפי מגה בהרצליה, בתל מונד, בקריית אתא, במגדל העמק ו-2 ברעננה. "בהסכם נקבע כי מגה תשאיל את עובדי הסניפים לויקטורי למשך 5 חודשים. ויקטורי תשלם למגה את עלות העסקת אותם עובדים ומגה תשלם לעובדים את כל המגיע להם. בהסכם כתוב שעובדים שירצו לעזוב מגה ולהקלט בויקטורי יקבלו את כל מה שמגיע להם בהתחשבנות הכספית מגה". הוסיף רביד.

רביד טען כי ביתן יצר מחלוקת עם בעלי הנכסים בהם פועלים הסניפים. "ביתן רב עם בעלי הנכסים, כדי שלא יהיה להם אינטרס לשחרר אותו מהחוזה וכך, כבר 3 חודשים הוא ממשיך להפעיל את הסניפים ולהנות משליטה באותם אזורים שרשות ההגבלים קבעה שעליו לצמצם את כוחו".

רביד טען עוד כי לאחרונה המחלוקות עם בעלי הנכסים יושבו ואז ביתן גייס את ועד העובדים של מגה כדי לייצר דחיה נוספת. "מאז שנכנסתי לסניף בקניון 7 הכוכבים בהרצליה הכפלתי את מחזור המכירות. כיוון שביתן שולט באזור, זה בוודאי בא על חשבונו. אז כדי שזה לא יפגע בו באזורים נוספים, הם משתמשים ביו״ר ועד העובדים שממציא סיבות מצוצות מהאצבע לכך שהעובדים לא יגיעו לעבוד בסניפים כמתחייב מההסכם", אמר רביד.

מיינות ביתן נמסר: "אנו פועלים ונפעל במסגרת דרישות הרשות והחוק".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות