אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בשל מגפת הקורונה: בקשה לייצוגית נגד Airbnb צילום: תומי הרפז

בלעדי לכלכליסט

בשל מגפת הקורונה: בקשה לייצוגית נגד Airbnb

משכירים בפלטפורמה טוענים שניזוקו כלכלית בשל התנהלות החברה, על רקע מגפת הקורונה שפרצה במרץ. טוענים כי החברה הפעילה "סמכות שלטונית" שמעולם לא היתה לה כדי להכתיב "צדק חלוקתי", כך לפי התביעה

01.02.2021, 14:50 | ליטל דוברוביצקי

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה היום בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד Airbnb על ידי משכירים בפלטפורמה הטוענים שניזוקו כלכלית בשל התנהלות החברה בשל מגפת הקורונה שפרצה במרץ.

שני המבקשים אשר הגישו את הבקשה המוערכת במיליוני שקלים טוענים באמצעות עו"ד רועי ריינזילבר ועו"ד שי צוקרמן כי הם משכירים נכסים באמצעות הפלטפורמה. לטענתם, "המשיבות (Airbnb), חברות המתווכות בין משכירים לשוכרים לטווח קצר, החליטו – במה שלא ניתן לכנות אלא עזות מצח ואדנותיות – כי הן יפעילו את 'סמכותן השלטונית' – סמכות שאין להן, מעולם לא הייתה להן ואיש לא התכוון להקנות להן – כדי להכתיב מה שהן רואות כ'צדק חלוקתי', ללא שום צידוק מוסרי ובוודאי שללא שום בסיס משפטי".

קראו עוד בכלכליסט

על פי הנטען בבקשה, "המשיבות החליטו, לאחר פרוץ מגפת הקורונה, כי הן יאפשרו לכל השוכרים שעשו שימוש בפלטפורמה שלהן לבטל את חוזי השכירות קצרי הטווח שכרתו עם משכירים באמצעותה; לקבל החזר בגובה מלוא הסכומים ששילמו לאותם משכירים – בניגוד גמור למדיניות הביטול שהן עצמן אפשרו למשכירים לבחור בה ושהשוכרים שהתקשרו עם המשכירים הסכימו לה במודע – והכל כדי שהשוכרים 'לא ייסעו מפה עם יחס שלילי', או במילים אחרות, פשוט לא יתרעמו על המשיבות. הרצון ששוכרים 'לא ייסעו מפה עם יחס שלילי' הוא אולי ראוי, אך הוא אינו מאפשר למשיבות 'למכור לאותם שוכרים בית שאינו שלהן' או במילים אחרות, 'להחזיר להם כסף שאינו שייך להן, תוך שהן משיגות את שביעות הרצון שלהם על חשבון המשכירים – שלא לומר על אפם ועל חמתם של האחרונים'".

תיירים בכרם התימנים (ארכיון), צילום: תומי הרפז תיירים בכרם התימנים (ארכיון) | צילום: תומי הרפז תיירים בכרם התימנים (ארכיון), צילום: תומי הרפז

המבקשים טוענים, כי "בקשה זו מבקשת להשיב את סדר הדברים הנכון על כנו ולשדר מסר למשיבות שלפיו הן אינן רשאיות להפר את תנאי השימוש שהוסכמו עמן בפלטפורמה שלהן – המהוות הסכם מחייב בינן לבין המשכירים – רק משום שהן מבקשות לקושש אמפתיה אצל השוכרים בניסיון לשמור על שוויין. זאת, על חשבון המשכירים בלבד, המוצגים על ידיהן במילים גבוהות כ'שותפים', אך נתפסים על ידיהן בפועל כלא יותר מ'לקוח שבוי', שניתן להפוך את כספו ואת ההסכם מולו למרמס".

עו"ד שי צוקרמן, צילום: אלונה פרוז עו"ד שי צוקרמן | צילום: אלונה פרוז'ניאק עו"ד שי צוקרמן, צילום: אלונה פרוז

בשם הקורונה

במסגרת הבקשה לאישור ייצוגית טוענים שני המשכירים כי לאחר שארגון הבריאות העולמי הכריז על נגיף הקורונה כפנדמיה, Airbnb הודיעה כי תאפשר לשוכרים לבטל הזמנות שביצעו לתאריכים שבין 14.3.20 לבין 31.5.20, וזאת ללא דמי ביטול או קנסות, תוך התעלמות ממדיניות הביטול שנקבעה להזמנות על ידי המשכירים, ובניגוד להסכמים שעליהם היא חתומה מולם. 

עו"ד רועי ריינזילבר, צילום: אלונה פרוז עו"ד רועי ריינזילבר | צילום: אלונה פרוז'ניאק עו"ד רועי ריינזילבר, צילום: אלונה פרוז

עוד נטען כי טרם הכרזת ארגון הבריאות העולמי על מגפת הקורונה כפנדמיה, מדיניות הביטול בנסיבות מקלות של החברה לא כללה פנדמיה או אפידמיה כנסיבות המקנות אפשרות לשוכרים לבטל הזמנות בניגוד למדיניות הביטול שלהולקבל החזר כספי מלא.

על פי התובענה, "בעקבות התקוממות של קהילת המשכירים על רמיסת מדיניות הביטול שקבעו להזמנות, החברה הודיעה על הקמת קרן בגובה 250 מיליון דולר, מתוכה בכוונתה לשלם למשכירים 25% בלבד מהסכום שהם היו מקבלים לו ההזמנות היו מבוטלות בהתאם למדיניות הביטולים שהוגדרה לנכסים.. בניגוד להצהרותיה, החברה לא השיבה לשוכרים כספים בגין הזמנות שבוטלו כברירת מחדל, אלא כפתה עליהם קבלת זיכוי מוגבל בזמן (travel credits), ואפשרה החזר כספי מלא רק בכפוף להוכחה פרטנית, כאשר מעדויות ומפרסומים בתקשורת מסתמן כי שוכרים רבים, שהתעקשו על השבה מלאה, לא קיבלו החזר כספי כלל וחלקם קיבלו החזר כספי חלקי בלבד. במקביל, גם המשכירים לא קיבלו 25% בגין כל הזמנה שבוטלה בתאריכים הרלבנטיים, כפי שהחברה התחייבה".

לבסוף, נטען, כי "רק בתנאי השימוש ומדיניות הביטול בנסיבות מקלות של החברה, שפורסמו לאחר פרוץ המגפה, שתוקפם החל מחודש ינואר 2021 ואשר ממילא לא עמדו לנגד עיניהם של המשתמשים באתר בעת ביצוע ההזמנות נשוא הבקשה, נקבע כי מגפה היא בגדר נסיבה מקלה המאפשרת קבלת החזר כספי או זיכוי בהתאם לנסיבות, וכי מדיניות נסיבות מקלות של החברה גוברת על מדיניות הביטול שקבעו המשכירים להזמנות".

טרם הוגשה תגובת החברה לבית משפט.

תגיות