אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מדיניות התגמול משפרת את תנאי בכירי בנק אגוד צילום: עמית שעל

מדיניות התגמול משפרת את תנאי בכירי בנק אגוד

אילו היתה מיושמת מדיניות התגמול כבר אשתקד, בונוס יו"ר ומנכ"ל הבנק היה גבוה ב־70% מזה שקיבלו בפועל בשנת 2012

04.08.2013, 09:53 | שניר הנדלר

מדיניות התגמולים שפרסם בנק אגודבהתאם לתיקון 20 לחוק החברות קובעת כי הבונוס השנתי במזומן יחולק בין יו"ר הבנק זאב אבלס, המנכ"ל חיים פרייליכמן ובכירים נוספים, בהתאם לעמידה ביעדים שייקבעו מראש לכל אחד מהבכירים.

קראו עוד בכלכליסט

נקבע במדיניות כי 28% מהבונוס הכולל יוקצו למנכ"ל, 25% מהבונוס הכולל יוענקו ליו"ר, והיתרה תתחלק בין בכירים אחרים

היקף הבונוס השנתי ייקבע בהתאם לשיעור תשואה מתוקנן שאותו קבע הבנק כמכפלת התשואה על ההון בציון שיחושב בהתאם לביצועי הבנק, זאת בתנאי שהבנק ישיא תשואה שנתית על ההון שלא תפחת מ־6%, תשואה הקרובה לזו שרשם הבנק ב־2012 - 6.2%.

מנכ"ל בנק אגוד, חיים פרייליכמן , צילום: עמית שעל מנכ"ל בנק אגוד, חיים פרייליכמן | צילום: עמית שעל מנכ"ל בנק אגוד, חיים פרייליכמן , צילום: עמית שעל

כל תוספת של 1% בתשואה המתוקננת תגדיל את הבונוס השנתי ב־750 אלף שקל עד לבונוס כללי של 6 מיליון שקל, המתקבל בתשואה מתוקננת של 10%. אם אחד הבכירים לא יהיה זכאי לבונוס המקסימלי שיועד לו, יתרתו תחולק בין הבכירים, אם עמדו ביעדים שלהם.

לפי נוסחאות החישוב שמציעה מדיניות התגמולים של אגוד, שיעור התשואה המתוקנן שקיבל הבנק עמד אשתקד על 6.6%.

לו היתה חלה תוכנית המענקים ב־2012, המענק השנתי של אבלס ופרייליכמן היה מסתכם ב־900 אלף שקל ומיליון שקל בהתאמה. בפועל הסתכם הבונוס של אבלס ב־529 אלף שקל ושל פרייליכמן ב־592 אלף שקל, כך שמדיניות התגמול החדשה מיטיבה עם יו"ר ומנכ"ל הבנק ומגדילה בכ־70% את הבונוס השנתי שלו היו זכאים.

מדיניות התגמולים קובעת כי התגמול המשתנה המקסימלי (הבונוס המתקבל בתשואה של 10%) שיוענק למנכ"ל וליו"ר הבנק לא יעלה על 75% משכר הברוטו של כל אחד מהם (עד תשע משכורות חודשיות), ועבור נושאי המשרה האחרים לא יעלה על 40% משכר הברוטו. את חבילת השכר השנתית ישלים מרכיב קבוע: שכר בסיס וזכויות סוציאליות. חבילת השכר של היו"ר והמנכ"ל לא תעלה על פי 24.3 מהנמוך מבין השכר הממוצע או החציוני של יתר עובדי הבנק.

תגיות