אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רמ"י תגדיל את התשלום לעיריות עבור שיווק קרקע מנהל רשות החברות הממשלתיות יעקב ינקי קווינט | צילום: בשמת איבי

בלעדי

רמ"י תגדיל את התשלום לעיריות עבור שיווק קרקע

המהלך הנבחן ברשות מקרקעי ישראל: הגדלת "חלף היטל השבחה" המשולם לרשויות מקומיות עבור שיווק קרקעות המדינה משיעור של 12% כיום ל־15% לפחות

09.08.2021, 08:08 | שלומית צור

בניסיון להגביר את היקף הקרקעות לבנייה שמשווקת המדינה ולתמרץ את הרשויות המקומיות לשתף פעולה, בוחנת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הגדלה של "חלף היטל השבחה". הכוונה להעלות את ההיטל משיעורו היום - 12% מהכנסותיה מהקרקעות שמועבר לרשויות המקומיות - לשיעור גבוה יותר שנע בין 15%ל־20%, כך נודע ל"כלכליסט".

בשנים האחרונות ראשי רשויות מקומיות הערימו קשיים על תוכניות לשיווק מסיבי של קרקעות מדינה לטובת הקמת שכונות מגורים. בעיריות חששו שהעלייה בהוצאות בשל כניסת תושבים חדשים תגרור אותן לגירעונות תקציביים ולבעיות תשתית קשות בתחבורה, במים ועוד. 

קראו עוד בכלכליסט:

הסכמי הגג לא סייעו

בשבוע שעבר, במסגרת דיון שנערך בוועדת הכספים בכנסת על אחריותה של רמ"י למשבר הדיור ולמחירים הגבוהים, רמז מנהל רמ"י ינקי קוינט על המהלך הנבחן להעלאת שיעור חלף היטל ההשבחה, כפתרון לריכוך התנגדות הרשויות לשיווק קרקעות בתחומן.

מנכ"ל רמ"י ינקי קוינט. חיפוש גלגל תנופה חדש לשיווק קרקעות, צילום: בשמת איבי מנכ"ל רמ"י ינקי קוינט. חיפוש גלגל תנופה חדש לשיווק קרקעות | צילום: בשמת איבי מנכ"ל רמ"י ינקי קוינט. חיפוש גלגל תנופה חדש לשיווק קרקעות, צילום: בשמת איבי

רשויות מקומיות מקבלות לקופתן היטלי השבחה מקרקעות כתוצאה מתוכניות שמגדילות את זכויות הבנייה בקרקע. היטלי ההשבחה מחושבים על פי מפתח של 50% משווי ההשבחה. כאשר מדובר בקרקעות מדינה, מקבלות הרשויות המקומיות "חלף היטל השבחה" בגובה 12% מהכנסות המדינה משיווק הקרקע. שיעור שעמד עד לפני שנת 2013 על 10% בלבד. בשנים האחרונות שילמה רמ"י בממוצע כ־900 מיליון שקל לרשויות מקומיות בכל שנה בגין חלף היטל השבחה מכלל ההכנסות בקרקע. משמעות המהלך כי יועבר נתח גדול יותר מהכנסות רמ"י לרשויות המקומיות, והוא צפוי להגיע לכ־1.5 מיליארד שקל בעקבות הקפיצה בשיעור החלף מ־12% ל־15% לפחות.

ברמ"י מבינים כי חלף היטל ההשבחה שהיה נהוג עד כה לא "הצדיק" כלכלית בחלק מהרשויות שיווק מסיבי של קרקעות להקמת שכונות מגורים שלמות. בסכומים הללו לא ניתן להקים תשתיות ומבני ציבור שישרתו את מאסת יחידות הדיור החדשות שעל הרשות המקומית להעניק להן שירותים שוטפים. גם הסכמי הגג, שמטרתם היתה לפתור את בעיית התשתיות באמצעות העברת קדם־מימון לרשויות המקומיות, נתקלו בהתנגדות מצד ראשי רשויות שטענו כי המדינה אינה עומדת בהתחייבויותיה. 

עוגת ההכנסות תגדל

ברמ"י סבורים כי חלוקה אחרת של עוגת ההכנסות מקרקעות, באופן כזה שנתח המדינה יקטן ונתח הרשויות המקומיות יגדל, תביא לכך שלרשויות המקומיות תהיה היתכנות כלכלית לשתף פעולה עם המדינה.

בעקבות זאת, ברמ"י מעריכים כי תמיכה של ראשי רשויות במהלך תביא שיותר קרקעות ישווקו. כך שלמעשה, למרות הקטנת חלקה של המדינה בהכנסות מקרקע, העוגה עצמה תגדל, ויחד איתה יגדלו גם ההכנסות נטו של המדינה.תגיות