אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
צור שמיר תקבל אשראי של 140 מיליון שקל מבנק הפועלים צילום: יובל חן

צור שמיר תקבל אשראי של 140 מיליון שקל מבנק הפועלים

בתמורה תשעבד חברת האחזקות של משפחת שניידמן למעלה ממחצית ממניות חברת הבת אדגר

28.04.2009, 10:02 | רחלי בינדמן

חברת האחזקות של משפחת שניידמן, צור שמיר, התקשרה בהסכם לקבלת אשראי מבנק הפועלים. במסגרת ההסכם יועמד לרשות חברת צור אשראי בהיקף של 140 מיליון שקל. במקביל להסכם זה התקשרה צור עם בנקים נוספים; לאומי, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט, שהעמידו לחברה הלוואות בעבר, שהיתרה הלא משולמת שלהן עומדת על 144 מיליון שקל.

ההסכם עם בנק הפועלים ועם הבנקים האחרים קובע שהאשראי שתקבל החברה מבנק הפועלים ישמש אותה באופן הבא: 58 מיליון שקל יועמדו כערבות אוטונומית לטובת כלל ביטוח אשר התחייבה בתמורה להבטיח את פירעון אג"ח ד' של צור. כ-58 מיליון שקל נוספים ישמשו לתשלום קרן וריבית אג"ח סדרה ה' של צור וסכום של 25 מיליון שקל ישמש לממן את פעילותה השוטפת של החברה ובעיקר לפירעון אשראי.

להבטחת התחייבויותיה של צור כלפי בנק הפועלים, שיעבדה צור 61.2 אלף מניות של חברת אדגר שבשליטתה (כ-56.5% מהונה של אדגר).

ימים לא קלים עוברים על חברת צור שמיר, שלה זרוע נדל"ן (אדגר) וזרוע ביטוח (ביטוח ישיר). בחודשים האחרונים פועלת צור למימוש נכסים של חברות הקבוצה. זאת כדי לאפשר לה לפרוע במהלך החודשים הקרובים תשלומי קרן וריבית למחזיקי האג"ח שלה בהיקף של כ-116 מיליון שקל ולגלגל חוב בנקאי בהיקף של 136 מיליון שקל. מהלך אחד כבר ננקט על ידי צור כאשר חתמה על הסכם למכירת פעילות הביטוח שלה במזרח אירופה. המהלך הנוכחי מול המערכת הבנקאית הינו צעד נוסף בניסיון של צור לשרת את חובותיה.

תגיות